Enka Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ, e-Fatura’da Uyumsoft’u seçti. Adapazarı, Gebze ve İzmir Doğal Gaz Santralleri, 4283 sayılı Yap-İşlet kanunu ve bu kanuna dayalı çıkartılan 1 Ağustos1997 tarih ve 97/9853 sayılı Yap-İşlet yönetmeliğine göre TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde ihale edilmiş olup, InterGen-ENKA ortaklığı tarafından üstlenilmiş bulunmaktadır. Proje kapsamında üretilecek olan elektrik enerjisi, 20 yıl boyunca (proje geliştirme ve inşa süreleri de dahil), Enerji Satış Anlaşması çerçevesinde TETAŞ’a satılacaktır. TETAŞ, elektriği anlaşılan yakıt masrafları da dahil olan tarife üzerinden satın alacaktır. Türkiye’de doğal gaz satma hakkına sahip olan kamu kuruluşu BOTAŞ ise, 20 yıl vadeli bir Doğal Gaz Satış Sözleşmesi çerçevesinde proje için gerekli yakıt ihtiyacının tamamını bedeli karşılığı temin edecektir. Toplam 2.0 milyar ABD Doları tutarındaki yatırım maliyetinin tamamı, InterGen-ENKA ortaklığı tarafından karşılanmış ve dolayısıyla Türkiye’nin mali kaynaklarına herhangi bir yük getirmemiştir.

enka

i-Dönüşüm Mimarı Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet gibi i-Dönüşüm süreçlerinde ülkemizin lider entegratör firmasıdır.