Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya koyulan e-Fatura sistemi, kağıt faturanın elektronik ortama aktarılmış hali gibi düşünülebilir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliği olan e-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı sunucuları aracılığıyla sistem üzerinden düzenlenir, alıcısına iletilir. Taraflar arasında e-Fatura gönderimi için her iki tarafın da e-Fatura sistemine kayıtlı olması gerekir.

Uygulamaya koyulan e-Fatura sistemi firmalar arasında yeni yeni yayılmaya başladığı için kullanıcılar birçok soru işaretine sahip. Bu sorulardan biri geriye dönük e-Fatura kesilmesi üzerine. Mükellefler arasında, alıcının e-Fatura sistemine kayıtlı olmadığı tarihe e-Fatura düzenlenmesi çok sık görülen bir durumdur. Bu durum fatura gönderen tarafın henüz sisteme kayıtlı olmadığı zamana dair e-Fatura kesmesi ile de yaşanıyor. Ancak geriye dönük e-Fatura reddedilebilir veya bu işlemi yapan taraflara vergi usul cezası uygulanabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı sunucu üzerinden gönderilen her e faturayı inceler. İlgili tebliğlere göre taraflar sadece e-Fatura sistemine dahil oldukları tarih itibariyle e-Fatura düzenleyebilir. Geriye dönük kesilen e-Faturalar sistemden başarılı olarak geçse de hukuken geçersizdir. 08.01.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, geriye dönük e fatura düzenlendiği zaman alıcı tarafın bu e-Faturayı,  ticari e-Faturaysa reddetmesi, temel e-Faturaysa, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen harici yollardan faturaya itiraz etmesi gerekir.

Geriye Dönük e-Fatura Nasıl Kesilir?

Vergi Usul Kanunu’na göre fatura, hizmetin yapıldığı veya malın teslimatının yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenmelidir. Bu süre aşıldığı takdirde Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesine bağlı olarak %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.

7 günlük süre kuralına uyulduğu takdirde geriye dönük e-Fatura kesimi mümkündür. Bu durumun tek bir şartı vardır; faturanın düzenlenmek istendiği tarih ile cari tarih arasında herhangi bir fatura kesilmemiş olması. Örneğin, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarih 19.06.2019, bugünün tarihi ise 03.07.2019 olsun. Eğer fatura 30.06.2019 tarihinde düzenlenirse usulsüzlük olmaz. Ama e-Fatura 26.06.2019 tarihinde düzenlenirse usulsüzlük olur ve %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası verilir.

Önerilen içerik => e-Fatura Nasıl İptal Edilir?

ekocari-uyeligi