Değerli Müşterimiz; 31.12.2015 tarihinden önce E-Fatura ve E-Defter başvurularınızı tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Başvuru yapmayan mükelleflerin hesap açılışları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmamaktadır.

Başvurularınızı aşağıdaki linklerden sorgulayabilirsiniz.

E-FATURA BAŞVURUSU SORGULAMA İÇİN:

https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/Sorgula.jsp

E-DEFTER BAŞVURUSU SORGULAMA İÇİN:

http://www.edefter.gov.tr/edefterbasvurusorgulama.html

Başvurularınızı tamamladıktan sonra Uyumsoft hesap açılışı için 0850 460 30 30 no’lu destek hattımız ile müşteri temsilcisi ile görüşebilirsiniz.

E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere; 20/6/2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; a) 2014 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, b) Söz konusu Tebliğin yayım tarihinden önce;

• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere, 1/1/2016 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu mükelleflerin vergisel uygulamalar bakımından hukuki bir sorun yaşamaması adına 31/12/2015 tarihine kadar gerekli başvurularını ve hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir. e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına başvurular Başkanlığımızın; www.efatura.gov.tr www.edefter.gov.tr internet adreslerinden elektronik imza araçları (tüzel kişiler için MALİ MÜHÜR, gerçek kişiler için NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA) ile, elektronik ortamda yapılmakta olup bu nedenle, söz konusu uygulamalara başvuru işlemleri öncesinde mükelleflerimizin elektronik imza araçlarını temin etmiş olmaları gerekmektedir.

MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

Temin işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza araçlarının, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan 31.12.2015 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerimizin süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir. Mükelleflerimizin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.

Türkiye’nin i-dönüşüm Mimarı Uyumsoft, Türkiye’nin büyük markalarına, hassas ve karmaşık e-Fatura süreçlerinde, i-dönüşüm servisleriyle değer katıyor. Uyumsoft, 20 yıllık tecrübesi ile iş dünyasının merkezinde yer alan projeleri başarıyla yürüten Uyumsoft, 45+ sektörde 500+ Projeye imza atmıştır. 3500+ müşterisine hassas ve karmaşık e-Fatura ,e-defter ve e-arşiv süreçlerinde servisleriyle değer katan Uyumsoft, müşteri sayısı ve teknik hizmet kapasitesiyle i-Dönüşüm uygulamalarında lider entegratör firmadır.

Uyumsoft; “Güvenilir i-Dönüşüm Hizmet Sağlayıcısı” e-fatura, e-defter, e-Arşiv, e-bilet, KEP, MTHS, e-Mutabakat

Satış Destek. 0212 467 3333

şteri Hizmetleri. 0850 460 3030

https://www.uyumsoft.com

https://i-donusum.com.tr

https://uyumakademi.com/

https://www.edevlet.com.tr