pdf-download-button-100Uyumsoft, kamunun enformasyon toplumunu hedefleyen, iş dünyasını şeffaflaştıran, kayıt altına alan, merkezi veri tabanlarını birbiriyle ilişkilendiren en kritik uygulamalarında entegratör olarak yer almaktadır.

kamu-1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)
MERSİS, MERNİS, UAVT, TAKBİS ile birlikte Türkiye’nin Temel Dört Veri Tabanından biridir. MERSİS, sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişiler için farklı kurumlar tarafından toplanan verileri, tek çatı altında birleştirmekte ve kurumlar arasında bu güncel verilerin kullanılmasını sağlamaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ESGM Esnaf ve Sanatkâr Genel Müdürlüğü Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS)
Esnaf ve sanatkârlar ile meslek kuruluşlarına ilişkin bilgilerin elektronik olarak tutulduğu bir bilgi sistemidir. Bu sistemde, esnaf ve sanatkarlar ile esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının iş ve işlemleri, elektronik ortamda 2005 yılından beri online olarak gerçekleştirilmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi
Hal Kayıt Sistemi ile üreticiden tüketiciye, “tarladan sofraya” sloganıyla; şefff, izlenebilir, güvenli, gıda yönetimi altyapısı sağlanmıştır. 47 milyon ton/yıl sebze ve meyvenin, 3.5 milyon çiftçi, 25 bin perakende noktası, 900 toptancı tarafından; güvenilir, sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatla, 77 milyon tüketiciye ulaştırılması.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Portalı
Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin, web ortamında sunulması sağlandı. San-Tez, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge Merkezleri, Teknogirişim Sermayesi Desteği ile Ar-Ge ve yenilikçiliğe yönelik diğer tüm hizmetlerin internet tabanlı olarak yönetilmesi mümkün kılındı.

Türk Kızılay Derneği, E-Altyapı Kurulumu
Genel merkezin yanı sıra Kızılay’a bağlı, 700’e yakın şube, 52 kan merkezi, 6 afet yönetim merkezi, 2 tıp merkezi, çadır üretim işletmesi ve Konukevi ortak bir sistem üzerinde çalışabilir hale getirildi. Bağış yönetimi afet koordinasyonu vb. süreçleri otomize edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Online Randevu Sistemi
E-devlete geçişte süreci yöneten Türksat Anonim Şirketi; E-devlet uygulamalarının geliştirilmesi kapsamında, vatandaşların mevcut uygulamaya ek olarak, TBMM’deki yetkililer ve milletvekillerinden daha rahat randevu alabilmelerini sağlayan ‘Online Randevu Sistemi’nin kurulumu için Uyumsoft ile işbirliği yaptı.

TCDD – Malzeme Tanımlama Seri Hazırlama Projesi
TCDD’nin; 7 bölge müdürlüğü ve 3 fabrikasındaki malzeme ve ürünleri, anlık ve güncel bilgiler ışığında, internet üzerinden sorgulanarak hatasız biçimde takibiyle israf önlendi, verimlilik artırıldı. Ortalama, 25 bin malzeme barkodlanarak, raflrın etiketlendiği kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

KEGM Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü E-Devlet Kapısı ve Ulaştırma Portalı Entegrasyonu
KEGM, Türk Boğazı ve Marmara geçişleri, seyir planlama, seyir yardımcıları, tahlisiye, telsiz haberleşmesi ve amatör telsiz haberleşmesi hizmetlerinin, e-Devlet Kapısı ve Ulusal Ulaştırma Portalı’na entegrasyonu, özel olarak geliştirilen web servisleri ve ara yüzlerle entegre edildi.

TİKA Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Envanter Bilgi Formu EBF Yazılım Projesi
TİKA, Doğu Avrupa, Asya, Afrika başta olmak üzere, 3 kıtada, ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliği projelerini yürütmektedir. TİKA’ya, ‘Envanter Bilgi Formu- EBF Projesi’ hayata geçirildi. Elektronik ortamda web tabanlı olarak yürütülmesi sağlandı.

kamu-2