Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’ndan aldığı izinle, Uyumsoft AŞ e-Bilet entegratörü oldu. Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ firması; e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet entegratörlüğünü alan ilk ve tek ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) üreticisidir.

e-bilet-600

1500 müşteri ile i-Dönüşümde pazar liderleri arasında yer alıyor

Uyumsoft AŞ, 1996 yılında faaliyetine başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark’ında İstanbul merkez ofisinin yanı sıra, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’de ofisleri bulunuyor. 19 yıldır yurtiçi ve yurtdışında; otomotiv, makine, gıda, tekstil gibi 45 farklı sektörlerde 500’ün üzerinde özel sektör firmasının ERP, CRM, BI vd kurumsal iş sistemlerini başarıyla yöneten Uyumsoft AŞ, son yıllarda ülke gündemine giren e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Bilet gibi i-Dönüşüm projelerinde entegratör firma olarak 1500’ün üzerindeki müşteriye hizmet veriyor. Uyumsoft AŞ iş süreçlerini yönetirken; 100’ün üzerinde yazılım çözüm ortağı; 45’in üzerinde servis sağlayıcı; 50’nin üzerinde danışman iş ortağı; 15’in üzerinde finans kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor.

İş dünyası Uyumsoft’a geçiyor

İş dünyasının profesyonelleri, i-Dönüşüm düzenlemeleri (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet vd) entegrasyon süreçlerini, Uyumsoft’a emanet ediyor. Uyumsoft AŞ’nin, Eylül 2015 tarihi itibariyle, e-Bilet entegratörlüğü GİB tarafından onaylandı. Uyumsoft e-Bilet entegratörlüğünde de pazar lideri olmayı hedefliyor.

e-Bilet Uygulaması nedir?

*e- Bilet (elektronik bilet): alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere, elektronik belge biçiminde oluşturulmuş, elektronik biletini ifade etmektedir.415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte, kara ve deniz yolu ile şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığında, elektronik bilet kullanımı başlamıştır. Ayrıca, kara yolu yolcu taşımacılığı yapanlar, elektronik yolcu listesi de düzenleyebileceklerdir.

*Elektronik bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin taşıması gereken şartlar,
Tüzel kişi mükellefler 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmalıdır. Gerçek kişi mükellefler, güvenli elektronik imzaya sahip olmalıdır.Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, elektronik bilet ve yolcu listesi düzenleme ve biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır.Tebliğin (8) numaralı bölümünde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır.

*Elektronik Bilet ve Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi
Elektronik biletlerin; elektronik ortamda düzenlenmesi, internet de dâhil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı esastır. Ancak muhatabı tarafından istenilmesi hâlinde, izin alan mükellefler, düzenledikleri elektronik biletlerini merkez, şube ve acentelerinden kâğıt olarak teslim edeceklerdir. Kâğıt çıktının verilmesi halinde, ayrıca merkez, şube veya acente tarafından imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır.Muhatabı tarafından istenilmesi halinde, elektronik bilet düzenleme izni alan seyahat firmaları, elektronik biletleri mali mühür veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla teslim edeceklerdir.Elektronik biletler, kâğıt baskısı alınabilecek şekilde yolcuya iletilmesi gerekir.

*Raporlama
e-Bilet (elektronik bilet) ve elektronik yolcu listelerinin düzenlendikleri günü takip eden günün sonuna (saat 23:59’a) kadar www.efatura.gov.tr internet adresinden GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

*İmzalama
Mühürleme veya imzalama işleminde asgari olarak XAdES-BES yöntemi kullanılmalıdır. İstenilmesi durumunda XAdES-T, XAdES-A gibi daha çok bilgi içeren yöntemler kullanabilirler.