Uyumsoft; Kurumsal İş Sistemlerini şöyle tanımlamaktadır:
pdf-download-button-100“İnternet Çağında informatik bir iş sistemi, işin tüm süreçlerinin yerel mevzuata ve uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak, İnternet bazlı tek bir sistemde; sürdürülebilirlik, karlılık, verimlilik esneklik, operasyonel hız, v.d. hedefleri ve parametreleri ile kayıtlanarak yönetimidir.”

yatay-dikey-1

İşlerin takipte olduğu duruma tekabül eder!
Teferruatı, 4,000+ işlem, süreç ve özellikten oluşur.

yatay-dikey-2

 

Bu tanım şu yatay işlevsel iş konularını, dikey sektörel iş alanlarını ve web/mobil servislerini, entegrasyon/bilgilendirme uygulamalarını kapsamaktadır:

Yatay İşlevsel İş Odakları
webERP Kurumsal İş Sistemi – Finans, Malzeme ve Depo, Sevkiyat Yönetimi, Satınalma, Üretim, Satış ve Pazarlama, Kalite, Bordrolama
Dış Ticaret, Teşvik Takibi,
Bütçe,
BI İş zekası,
HR İşgücü Yönetimi, Alt Yüklenici Özlük Takibi, CRM Müşteri İlişkileri, Satış Sonrası Hizmetler, Teknik Servis.

Dikey Sektörel İş Alanları
Perakende ve Mağazacılık,
Tekstil ve Hazır Giyim
OSB Organize Sanayi Bölgesi Sistemi,
GYO Gayrimenkul Yönetim Sistemi.

Web/Mobil Servisleri, Entegrasyon/Bilgilendirme Uygulamaları
B2B “Kurumdan Kuruma” i-Ticaret, Tedarikçi/Bayi Portalı,
Touch ERP,
EDI,
Mobil İş Uygulamaları
(PDA Mobil Sipariş, Sıcak Satış),
Banka ve e-Devlet Entegrasyonları,
e-Fatura,
e-Defter,
e-Arşiv,
e-Bilet,
BA/BS e-Mutabakat,
KEP, v.d.